top of page
Sök

Styrelsen omvald

Åland United rf hade höstmöte i Rangsby med ägarföreningen IF Fram som värdar. Förutom övriga stadgeenliga förhandlingar föreslog valberedningen att hela styrelsen från 2021 skulle återväljas, vilket mötet omfattade. Därmed är Åland Uniteds styrelse för 2022 följande:


Ordf Conny Eklund

Vice Ordf Bo Eriksson

Mathilda Björklund

Catrine Mattsson

Anna Dahlgren

Barbro Carlsson

Henrik Löthman

David Koskinen

Ted Martell


Sekreterare utanför styrelsen Linnéa Johansson

Kassör utanför styrelsen Ramona Hildén (Revisa Ab)

Säsong 2022 🏆🥉 Tack för supporten

bottom of page