top of page

Jämställdhetsinitiativ från Åland Uniteds styrelse

INITIATIV OM JÄMSTÄLLD BEHANDLING


Föreningen Åland United r.f. vill inledningsvis uppmuntra alla de steg som tas för att skapa goda och jämställda grundförutsättningar för både män och kvinnor, pojkar och flickor att utöva idrott. Åland Uniteds syfte är att bedriva elitverksamhet för damfotboll samt i samarbete med övriga fotbollsföreningar på Åland bedriva och utveckla flick och damfotbollen på Åland. Målsättningen är att utveckla damfotbollsverksamheten och vara förebilden och målet för junior- och damspelare.


En central startpunkt ur såväl jämställdhets- som demokratiperspektiv för att nå en jämlik position för män och kvinnor i fotbollen är att ersättningarna (löner, bonus, särskilda ersättningar med mera) som betalas till spelare som deltar i t.ex. landslagsuppdrag är på samma nivå oavsett kön. Åland United uppmanade därför Finlands Bollförbund (FBF) 18.1.2018 att omgående besluta om jämställda spelarersättningar i landslagen med motiveringen: ”En betydande del av finansieringen av Finlands Bollförbunds verksamhet kommer från statliga verksamhetsunderstöd, drygt 2 miljoner euro per år, och kan därmed förväntas användas till att uppnå jämställda spelarersättningar. Åtgärden kommer att leda till en tydlig statushöjning för Finlands nationella fotbollsförbund som aktivt kan driva frågan vidare internationellt som medlem i UEFA och FIFA.”


Generalsekreteraren Marco Casagrande tackade Åland United för initiativet och meddelande att FBF inväntar behandlingen av ett likartat ärende hos Finlands diskrimineringsombudsman. Och trots att diskrimineringsombudsmannen kom med, åtminstone i de svenska översättningarna, oinsatta motiveringar valde FBF att nu under hösten år 2019 införa jämställda ersättningar till de finländska fotbollslandslagen. Därmed följde Finland efter föregångarna Norge och Island. Åland United tar nu, inspirerad av detta och världens bästa fotbollsspelare amerikanska Megan Rapinoe och hennes kamp för jämställda villkor, initiativ till att Åland Idrotts fördelning av elitstöd till fotbollslag återigen i likhet med de föregående åren ska betalas till lika stora belopp till herrar och damer.


Vi väljer att se tilldelningen år 2019 då damerna fick 10.000 euro mindre än herrarna som en miss i arbetet, vilken enkelt går att rätta till ännu. Den ändring av elitstödet till lagidrott som gjorts till ett s.k. reseutjämningsstöd kan tyvärr ses som ett sätt att fördela en större del av stödet till herrlag. Inom fotbollen finns ett annat resestöd som står i proportion till antal bortamatcher. De offentliga medlen till åländsk idrottsverksamhet som utgör en bas för verksamheten ska även fortsättningsvis stå på en jämställd grund.


Orsaken till att damlag har färre spelare, färre avlönade tränar- och andra resurser, inte kan åka på träningsläger utomlands, har mindre resurser till marknadsföring som genererar mindre publik och därmed mindre privat sponsorering och genererar mindre ekonomiska inkomster till klubben, inte har avlönad administrativ personal med mera, med mera beror bara på en sak och det är att de ekonomiska resurserna är mindre. Desto större orsak för de skattefinansierade stöden att fördelas jämt mellan damer och herrar. Det finns lika många kvinnor som män på Åland som tillsammans bygger upp samhället. Trots att uppgifterna och lönearbetet fördelar sig olika har det politiska Åland hittills ansett det rimligt att vid fördelningen av den samlande skatteinkomsten betrakta kvinnor och män med jämställda ögon.


Med vänlig hälsning Styrelsen för Åland United r.f. Ted Martell (ordförande), Bo Eriksson (viceordförande), Catharina Smiderstedt, Conny Eklund, David Koskinen, Catrine Mattsson, Julia Andersson och Mathilda Björklund.
210 visningar

Comentarios


thumbnail_ÅUB-logo_med ÅU-logo.jpg
liten_annons_ålandstidningen kopiera.jpg
bottom of page