top of page

Den 6 maj firar vi Jämlikhet med hjälp av fotboll

Nationella Ligans kampanj "Lisää hyvää kaikille" (Mera gott till alla) där man vill lyfta fram personer och organisationer som verkar för Likvärdighet och jämlikhet startar den 6 maj på Wiklöf Holding Arena med matchen Åland United-PK-35 Vanda.


Ålands Idrotts-och undervisningsminister Annika Hambrudd kommer vid tillfället att närvara och även uppmärksammas som Åland Uniteds valda representant i den nationella kampanjen. Åland United har dessutom, med Minister Hambrudds samtycke, bjudit in all personal i den åländska grundskolan för att tillsammans med övriga supportrar få manifestera kampanjens viktiga budskap.


Annika Hambrudd kommenterar det hela på följande vis:

"Först och främst blev jag glad och ödmjuk för frågan från Åland Uniteds styrelse. Idrottslag på elitnivå, som Åland United, är förebilder för barn, ungdomar och vuxna. Kampanjen är helt rätt i tiden då majoriteten av oss rör oss för lite idag. Att alla hittar sin grej till rörelse, hittar glädje och gemenskap, och att utmana sig själv på den nivå man är på.

Det är viktigt att idrottsrörelsen erbjuder jämlika möjligheter till idrott och motion för alla individer. Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar och ambitioner. Det centrala som jag vill lyfta är att först måste idrottsrörelsen se på sig själva. Är vi jämlika, jämställda och inkluderande? Kan vi göra något mera, vad kan vi förbättra? Lyssna, inhämta kunskap och ha en dialog för att få en bredd inom idrotten. Lika viktigt är det att ha en dialog med Ålands idrott, som är den åländska idrotts- och motionsrörelsens gemensamma samarbetsorgan, kring hur kan man stödja och öka jämlikheten och mångfalden inom idrott och motion.

Det har skickats ut en särskild inbjudan till all personal inom våra åländska grundskolor. Jag ser framemot att många kommer och fyller WHA:s läktare. Oberoende om det är idrott på elitnivå eller på längre nivå så är publiken och supportrarna viktiga."


Åland United spelar här närmast borta i Uleåborg inkommande lördag. Sedan återvänder laget hem och välkomnar alla, såväl grundskolans personal, Annika Hambrudd som precis alla andra i stora lager till Wiklöf Holding Arena den 6 maj klockan 17.00.180 visningar

Comments


thumbnail_ÅUB-logo_med ÅU-logo.jpg
liten_annons_ålandstidningen_ÅU-HONKA_webb.jpg
bottom of page