top of page

Åland United-Pressmeddelande 2.6.2020

Om bara knappt två veckor sparkar Nationella Ligan, som ännu i fjol hette Damernas Liga, igång. I slutet av februari lanserades den nya ligan, som inte bär könsspecifika prefix som en ny fräsch start för fotbollen i Finland. Corona-våren ställde till det och ligan, som skulle ha startat i mars, kommer att komma igång först i mitten av juni men som den första av de finländska fotbollsserierna på högre nivå. Spänningen börjar kännas av. Lagen får allt mer och mer möjlighet att träna tillsammans inför den efterlängtade premiären och sommaren är på kommande.

Dock finns det en sak som en av ligans medaljfavoriter, Åland United, finner både störande och anmärkningsvärd. Ligans logo, som ska finnas på såväl matchdräkter som på inmarschflaggor etc. har bara ett finskspråkigt namn, Kansallinen Liiga.

Åland Uniteds har i en skrivelse till FBF:s generalsekreterare Marco Casagrande riktat sin beklagan och bett om att även den svenskspråkiga benämningen ska finnas på logon, att man ska kunna ha en separat svenskspråkig logo likvärdig med den finskspråkiga. I sitt genmäle visade FBF förståelse, men slog fast att logon endast finns på finska samt hoppades att glädjen över damfotbollens utveckling ska vara större än den besvikelse ligalogons enspråkighet föranlett.

Detta nöjer sig Åland Uniteds styrelse inte med.

Så här säger ordförande Conny Eklund med kraft:

Innan ligan bytte namn hade vi en svenskspråkig logo att lägga ut och skylta med. Vi är inte nöjda med hur det nu har blivit. Vi tycker inte att detta är okej och vi kommer att fortsätta kämpa för att en svenskspråkig version av ligalogon ska komma till så snart det är möjligt.”

I Svenska Yle:s rapportering den 27/2 2020 får utvecklingschef Heidi Pihlaja frågan om Åland United alls haft något emot den enspråkigt finska logon och svarar att klubben tillsammans har bestämt att logon är som den är, men att klubben vet att de kan använda det svenska namnet Nationella ligan.

Dock är detta ett samtal som aldrig förekommit och Conny Eklund framhåller att Åland United som klubb aldrig någonsin tillfrågats i ärendet.

”I inget skede har vi i Åland Uniteds styrelse tillfrågats eller fått säga vår åsikt om detta. Det är en oerhört viktig principsak och jag säger å det skarpaste att vi inte har godkänt en helt finskspråkig logo till den fotbollsliga vi spelar i.”

Åland Uniteds Sportchef Mikael Virta ger ytterligare förklaring:

”Medlemmarna i ligaföreningen där varje klubb har representation fick veta den nya ligans namn en dag före den skulle lanseras. Jag deltog inte själv i mötet, men fick via vår andra representant veta att ligan endast skulle heta Kansallinen Liiga. Både jag och min kollega försökte framhålla att vi behöver ett svenskt namn för ligan för att den ska kunna accepteras på Åland och i andra svenskbygder. Vi fick dock veta att logon är som den är och inte kan ändras. Vi fick i alla fall uppfunnet den svenska benämningen "Nationella Ligan" som nu, någon månad senare redan används i folkmun.”

Åland Uniteds styrelse anser att språklig jämlikhet inte uppfylls och kommer inte att släppa ärendet.

Åland United önskar alla lag i den Nationella Ligan lycka till inför säsongen 2020.


Styrelsen i Åland United rf176 visningar

留言


thumbnail_ÅUB-logo_med ÅU-logo.jpg
liten_annons_ålandstidningen_ÅU-HONKA_webb.jpg
bottom of page