top of page

Föreningen

Föreningens namn är Åland United r.f (ÅU),

hemort är Mariehamn och språket är svenska.

ÅU är med i Ålands Fotbollförbund r.f.

Föreningens syfte är att bedriva elitverksamhet för damfotboll samt i samarbete med övriga åländska fotbollsföreningar bedriva och utveckla flick- och damfotbollen på Åland.

Föreningen har två ordinarie möten/år, vår- och höstmöte. Närvarorätt och rösträtt vid föreningens möte har en ordinarie medlem som har betalat sin medlemsavgift. 

Föreningens FO-nummer är 2266366-5.

ÅU_transp.png
bottom of page