top of page

Drogpolicy - Åland United

Allmänt:

Föreningen bedriver elitidrottsverksamhet inom fotboll vars verksamhet ska utgöra ett föredöme för allmänhet och för barn och ungdomar i synnerhet. Föreningen verkar för en drogfri idrottsmiljö. Föreningens ledare och aktiva förbinder sig att ha ett föredömligt förhållningssätt till rusmedel så att inte föreningen eller dess samarbetspartners på något sätt kränks. 

Samhällets lagar och regler för alkohol, tobak och narkotika ska följas.

Narkotika och dopingpreparat:

Allt bruk av narkotika och dopingpreparat är förbjudet.

Alkohol:

Under tränings- och tävlingssäsong används alkohol i sådan mängd och under sådana förhållanden att det för personer som betraktar spelaren eller ledaren på alla sätt och vis uppfattas som att de ej är synligt påverkade och att de dessutom framstår som ett föredöme för hur alkoholkonsumtion skall hanteras.

Det är inte tillåtet att träna eller spela match påverkad av alkohol.

Det är inte tillåtet att distribuera/langa alkohol till omyndiga (< 18 år) lagkamrater inom föreningen.

Tobak:

Det är inte tillåtet att röka i samband med träning eller match.

Sanktioner:

Bryter spelare eller ledare mot ovanstående regler äger Åland United rätt att suspendera denne från föreningens verksamhet och debitera den för de utgifter den åsamkat föreningen i anslutning till träning och spel såväl på som utanför Åland.

Drogpolicyn revideras vid behov.

Ansvaret för att dessa regler följs är både ledarnas och styrelsens.

 

Godkänd av styrelsen för Åland United 3.12.2018.

ÅU_transp.png
bottom of page