top of page

Bli medlem

Genom att betala 20 € till kontonummer FI44 6601 0001 0630 64 (uppge ditt namn, adress, e-post , mobilnummer och födelsetid) så är du medlem i Åland United-familjen.

Som betalande medlem i Åland United är du välkommen att delta i föreningens vår- och höstmöten och göra din röst hörd.

lagbil 2 januari 2020.jpg
bottom of page